Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO

Địa chỉ:  Tiểu khu Bệnh Viện II – thị trấn Nông Trường Mộc Châu – huyện Mộc Châu – tỉnh Sơn La.

Điện Thoại: 0223 869 699

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hòa – Điện thoại: 0168 818 4057