THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Tháng Bảy 31, 2017 3:13 chiều
UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 73/TB-TrMNHĐ                       Mộc Châu, ngày 31 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển sinh năm học  2017 – 2018

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGD ĐT-BNV ngày 16/3/2015 của BGD&ĐT-BNV quy đinh về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các CSGDMN công lập;

Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 Quyết Định ban hành điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 Quyết Định Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện có, cơ sở vật chất của nhà trường và kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2017 trên địa bàn TTNT.

Trường mầm non  Hoa Đào thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau :

  1. Đối tượng, số lượng tuyển sinh :

          1.1. Điểm trường trung tâm

          * Đối tượng

          Trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc các tiểu khu nhà trường phụ trách gồm:  Tiểu khu: 77; TK: Bệnh viên II; Xưởng Sữa; Tiểu khu 40; Tiểu khu Cơ Quan; Tiểu khu 19/5.

          * Số lượng

– Tuyển bổ sung: 22 cháu. Lứa tuổi MG Bé sinh năm 2014.

– Tuyển bổ sung: 02 cháu. Lứa tuổi MG Nhỡ sinh năm 2013.

– Tuyển 03 cháu. Lứa tuổi MG Lớn sinh năm 2012.

          1.2. Điểm trường Xưởng Sữa

         * Đối tượng

          Trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc các tiểu khu nhà trường phụ trách gồm Tiểu khu Tiểu khu: 77; TK: Bệnh viên II; Xưởng Sữa; Tiểu khu 40; Tiểu khu Cơ Quan; Tiểu khu 19/5

          * Số lượng

– Tuyển sinh bổ xung: 48 cháu Nhóm trẻ 24-36 tháng; Trẻ sinh từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/8/2015

  1. 3. Điểm trường 26/7

          * Đối tượng

          Trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc  Tiểu khu: 26/7;

          * Số lượng

– Tuyển : 12 cháu Nhóm trẻ 24-36 tháng; Trẻ sinh từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/8/2015

  1. 4. Điểm trường 84-85

          * Đối tượng

          Trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc  Tiểu khu: 84- 85;

          * Số lượng

– Tuyển sinh: 17 cháu tuổi mẫu giáo bé sinh năm 2013.

+ Tất cả các cháu được tuyển vào trường sinh năm: 2012; 2013; 2014; 2015  yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú lâu dài tại 7 tiểu khu nhà trường có điểm lớp và các tiểu khu lận cận nếu còn chỉ tiêu.

  1. Thời gian tuyển sinh :

– Từ ngày 02/8 đến hết ngày 11/8/2017.

– Ngày 2 đến ngày 10/8/2017 tuyển sinh các cháu ở các tiểu khu có điểm lớp của trường mầm non Hoa Đào. Nếu còn thiếu chỉ tiêu ngày 11/8 nhà trường  tuyển các cháu ở các tiểu khu lận cận và trái tuyến đúng độ tuổi có nhu cầu học tại trường.

(Nhà trường không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp không đến làm thủ tục đúng thời gian tuyển sinh trên).

  1. Hồ sơ tuyển sinh :

– Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường).

– Bản đăng ký đưa đón trẻ (theo mẫu của nhà trường).

– Hộ khẩu photo công chứng không quá 6 tháng (kèm theo bản chính để đối chiếu).

– Bản sao giấy khai sinh công chứng (kèm theo bản chính để đối chiếu).

– Bản phô tô thẻ BHYT.

Vậy nhà trường thông báo để các bậc phụ huynh được biết./.

 

 Nơi nhận;– BLĐ Tiểu khu BVII; 77; XS; 19-5;  40; CQ; 26-7; 84-85- HĐTTS; TTS nhà trường;-Website nhà trường;

– Lưu: NT

                      

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

 

 

GHI CHÚ:

Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường trùng với lịch bồ dưỡng chính trị của huyện ngày 3 – 4/8/2017, bồ dưỡng chuyên môn ngày 7 – 9/7/2017, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngày 10 – 11/8/2017, tập huấn phần mềm quản lý văn bản ngày 8/8/2017 vì vậy nếu phụ huynh cần liên hệ trực tiếp với đồng chí phụ trách tuyển sinh sau để được hướng dẫn làm thủ tục nhập học:

– Khu vực Trung Tâm: Đ/c ThayĐ/c Thủy tuyển sinh từ ngày 2 – 6/8/2017 098 5289 0630120 4089 633
Đ/c Từ tuyển sinh ngày 7 – 9/8/2017 094 2725 556
– Khu vực Xưởng sữa: Đ/c LoanĐ/c Thúy 093 4699 6670166 9333 597
– Khu vực 26/7: Đ/c Quý 097 5889 012
– Khu vực 84/85: Đ/c Hường 0164 3742 756