Danh mục: Thủ tục hành chính

Thủ tục công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia:

06/08/2015

– Trình tự thực hiện: Bước 1: Các trường THCS, THPT  lập báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn theo các chuẩn quy định về trường trung học đạt chuẩn quốc gia của Bộ GD&ĐT (5 chuẩn) và kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường. Các Phòng GD&ĐT tiếp … Đọc tiếp Thủ tục công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia:

Thủ tục Thành lập trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thuộc tỉnh, thành phố

06/08/2015

Cơ sở pháp lý : + Quyết định số 31/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/6/2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Ngoại ngữ-Tin học. Nội dung : Thủ tục Thành lập trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thuộc tỉnh, thành phố, trung tâm thuộc các cơ sở … Đọc tiếp Thủ tục Thành lập trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thuộc tỉnh, thành phố

Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

06/08/2015

Cơ sở pháp lý : + Quyết định số 36/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/7/2008 của Bộ GD&ĐT. Nội dung : – Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cơ sở giáo dục chuẩn bị hồ sơ đề nghị công nhận trường Mầm non đat chuẩn Quốc gia theo quy định. Bước2: + Tổ chức, cơ sở … Đọc tiếp Thủ tục Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Thủ tục Thành lập trường trung học phổ thông ngoài công lập

06/08/2015

Cơ sở pháp lý : + Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ. + Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ GD&ĐT. + Văn bản số 12135/TCCB ngày 05/11/2001 của Bộ GD&ĐT. Nội dung : – Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân, tổ chức khi thành lập trường trung học … Đọc tiếp Thủ tục Thành lập trường trung học phổ thông ngoài công lập