Danh mục: Thông báo

Kiểm tra công tác giao nhận và sử dụng thiết bị giáo dục, Tài liệu xóa mù chữ năm 2015

06/08/2015

Để phục vụ cho Đoàn kiểm tra công tác giao nhận và sử dụng thiết bị giáo dục, Tài liệu xóa mù chữ năm 2014 theo Quyết định số 2351/QĐ-SGDĐT ngày 09/12/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố triển khai thực hiện một số … Đọc tiếp Kiểm tra công tác giao nhận và sử dụng thiết bị giáo dục, Tài liệu xóa mù chữ năm 2015

Điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT

06/08/2015

Ngày 08/01/2015, Sở GD&ĐT đã có công văn số 17/SGDĐT-TCCB về việc lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo theo hướng dẫn số 10-HD/TU. Do có công việc đột xuất nên Sở GD&ĐT Hà Giang hoãn thời gian tổ chức Hội nghị vào Chiều thứ hai ngày 19/01/2015 chuyển sang Chiều thứ ba ngày 20/01/2015 (vào … Đọc tiếp Điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT

Thông báo quan trọng cần lưu ý về bảng mã các trường THPT kỳ thi 2015

23/07/2015

Cục Khảo thí thông báo: Danh mục trường phổ thông đưa lên mạng do Cục Khảo thí gửi sang có thể thay đổi hàng ngày, do quyền thay đổi ở các Sở GD&ĐT trên hệ thống phần mềm quản lý thi quốc gia (chứ không phải Bộ quy định cứng). Thí sinh hết sức lưu … Đọc tiếp Thông báo quan trọng cần lưu ý về bảng mã các trường THPT kỳ thi 2015