Danh mục: Hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện

Hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với giáo viên mầm non

27/08/2015

Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ LĐTBXH mới ban hành thông tư (TT) liên tịch số 28/2012/TTLT – BGDĐT- BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của QĐ số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18.8.2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm … Đọc tiếp Hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện đối với giáo viên mầm non