Danh mục: Giáo dục Mầm non

Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học – Trường mầm non Hoa Đào

04/04/2017

UYBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG MN HOA ĐÀO Số: 21/KH-MNHĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Mộc châu, ngày 14 tháng 03 năm 2017   KẾ HOẠCH Xây dựng môi trường văn hóa trong trường học   Thực hiện Công văn số 94/PGD&ĐT ngày … Đọc tiếp Kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa trong trường học – Trường mầm non Hoa Đào

Kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học năm 2017 – Trường mầm non Hoa Đào

04/04/2017

  UBND HUYÊN MỘC CHÂU TRƯỜNG MN HOA ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 23/KH-MNHĐ              Mộc Châu, ngày 14 tháng 03  năm 2017  KẾ HOẠCH Công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học năm  2017 Thực hiện Công văn số 167/CAHMC ngày … Đọc tiếp Kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học năm 2017 – Trường mầm non Hoa Đào

Kế hoạch về việc tổ chức cho trẻ thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh huyện Mộc Châu

04/04/2017

UBND HUYÊN MỘC CHÂU TRƯỜNG MN HOA ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 19/KH-MNHĐ                 Mộc Châu, ngày 10 tháng 03  năm 2017    KẾ HOẠCH  Về việc tổ chức cho trẻ thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh huyện Mộc … Đọc tiếp Kế hoạch về việc tổ chức cho trẻ thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh huyện Mộc Châu

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2017 – Trường mầm non Hoa Đào

04/04/2017

UYBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG MN HOA ĐÀO Số: 20/KH-MNHĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Mộc châu, ngày 13 tháng 03 năm 2017   KẾ HOẠCH thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2017   Thực hiện Kế hoạch số 115KH/PGD&ĐT … Đọc tiếp Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2017 – Trường mầm non Hoa Đào

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 – Trường mầm non Hoa Đào

04/04/2017

UBND HUYỆN MỘC CHÂU TRƯỜNG MN HOA ĐÀO Số: 23a/KH-MNHĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Mộc châu, ngày 14  tháng 03 năm 2017                                                                                              KẾ HOẠCH                        Phổ biến giáo dục pháp luật năm  2017     Căn cứ Luật phổ biến … Đọc tiếp Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 – Trường mầm non Hoa Đào

Thí điểm giữ trẻ 6-18 tháng tuổi: Con công nhân vẫn “ngoài vòng phủ sóng”

22/07/2015

Để khắc phục những khó khăn, bất cập của giáo dục mầm non (GDMN), ngày 14-6-2014, HĐND TP.HCM đã ra nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ GDMN. Ngày 10-6, Ban Văn hóa Xã hội – HĐND TP đã giám sát việc thực hiện nghị quyết này tại Sở GD-ĐT TP.HCM. Có thể nói, một … Đọc tiếp Thí điểm giữ trẻ 6-18 tháng tuổi: Con công nhân vẫn “ngoài vòng phủ sóng”

Cụm mầm non tổ chức hội thi bé khoẻ bé ngoan năm học 2014 – 2015

22/07/2015

Sáng ngày 31/3/2015, tại hội trường, Cụm mầm non Thị Trấn, đã tổ chức hội thi bé khoẻ, bé ngoan nam học 2014 – 2015. Tham gia hội thi bé khoẻ, bé ngoan cụm mầm non Thị Trấn có 7 đội thi của các trường mầm non. Mỗi đội thi có 8 cháu được các … Đọc tiếp Cụm mầm non tổ chức hội thi bé khoẻ bé ngoan năm học 2014 – 2015