Danh mục: Cấp phép hoạt động CSMN tư thục

Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.

26/08/2015

TƯ VẤN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo, để được … Đọc tiếp Giấy phép thành lập trường mầm non tư thục.